Energetyka słoneczna

Słońce jest dla Ziemi nieograniczonym źródłem energii, światła i ciepła. Już od setek lat człowiek dość nieudolnie stara się wykorzystać to bogactwo, jakim obdarza nas największa gwiazda w Układzie Słonecznym. Jak zbudowane jest słońce i na czym polega energetyka słoneczna?Odnawialne źródła energii nadal są dla nas pojęciem nieco abstrakcyjnym. W dobie paliw stałych takich jak ropa naftowa i węgiel, myśl o tym, że energia pozyskiwana z promieni słonecznych może być darmowa, staje się myślą nierealną. Wbrew tym stereotypom, jest wielka szansa, wystarczy ją zrealizować. Energetyka słoneczna jest dla nas czymś nowym, niespotykanym.

A przecież już przed wiekami ludzie byli w stanie wykorzystać energię, jaką obdarza nas Słońce od milionów lat. Jak zbudowane jest Słońce i za czym kryje się jego siła? Słońce jest centralną i największą gwiazdą w naszym Układzie Słonecznym. Wokół tej gwiazdy krąży nie tylko ziemia, ale i wszystkie planety układu oraz mniejsze ciała niebieskie. Słońce jest najjaśniejszym punktem na niebie i największym źródłem energii, która dociera na ziemię.

To ze Słońca Ziemia czerpie światło i ciepło, które jest niezbędne do życia. Poznajmy niektóre z tajemnic najjaśniejszej gwiazdy. Jak powstają plamy na Słońcu? Czy Słońce kiedyś się wypali? Jak przebiega fotosynteza i czym jest heliofizyka?