Ogniwo słoneczne

Ogniwo słoneczne jest elementem półprzewodnikowym w którym zachodzi reakcja przemiany energii słonecznej w postaci promieni na energię elektryczną lub cieplną. Zjawisko takiej przemiany nazywa się zjawiskiem fotowoltaicznym. Fotoogniwa słoneczne są produkowane głównie z materiałów półprzewodnikowych, czyli z krzemu, germanu lub selenu.

Tradycyjne ogniwo słoneczne wykonane z krzemu ma napięcie około 0,5 volta. Aby uzyskać większe napięcie i wydajność łączy się ogniwa szeregowo. W wyniku takiego połączenia można uzyskać baterię słoneczną o dużej mocy.