Powierzchnia słońca

Słońce jest rozognioną gazową kulą, której średnica jest większa 109 razy od średnicy Ziemi, natomiast objętość całkowita jest większa od objętości naszej planety aż o przeszło milion razy. Docierające do Ziemi żółte światło słoneczne pochodzi z fotosfery. Fotosfera jest warstwą atmosferyczną o grubości około 500 kilometrów.

Niemal cała energia i ciepło dochodzące do Ziemi pochodzi właśnie z fotosfery. Oczywiście ciepło i światło wytworzone zostało we wnętrzu Słońca, a fotosfera jest jedynie przekaźnikiem. Temperatura fotosfery wynosi około 5500 stopnia Celsjusza. Jest to oczywiście temperatura umowna, jej dokładne zmierzenie jest na dzień dzisiejszy niemożliwe. Powierzchnia Słońca jest ziarnista i niespokojna, nie posiada stałej, niezmiennej struktury. Zjawisko granulacji słonecznej może być zaobserwowane jedynie za pomocą teleskopu.

Warstwy powierzchni Słońca wznoszą się i opadają, dzięki temu przenoszą ciepło z wnętrza gwiazdy na jej powierzchnię. Dopiero w 1960 roku astronomowie odkryli, że Słońce nieustannie drga, wibruje, a zewnętrzne warstwy co około 5 minut wznoszą się i opadają. Dzięki tym obserwacjom i dalszym badaniom, w przyszłości będzie możliwe określenie dokładniejszej budowy wnętrza Słońca.