Układ słoneczny

W skład Układu Słonecznego, w którym żyjemy, wchodzi oczywiście Słońce. Ta najjaśniejsza na niebie gwiazda jest głównym składnikiem Układu Słonecznego. Oprócz Słońca, w skład układu wchodzą rozmaite ciała niebieskie, które utrzymywane są siłą grawitacji Słońca. Do ciał niebieskich należą wszystkie planety wraz ze swoimi księżycami, międzyplanetarne obłoki gazu i pyłu.

Oprócz tego za ciało niebieskie uważa się olbrzymią liczbę planetoid, komet i meteorytów. Co ciekawe, aż 99,86 % całej masy układu słonecznego zawarta jest w Słońcu. Na kolejnym miejscu jest największa planeta Układu Słonecznego czyli Jowisz. Orbity wszystkich planet układu mieszczą się w obszarze, którego średnica wynosi 80 jednostek astronomicznych (AU), przy czym jedna jednostka astronomiczna to równowartość 149 597 870 kilometrów.