Nazwy plam

Obecnie środkową, ciemniejszą część plamy nazywa się cieniem, natomiast jaśniejszą część zewnętrzną - półcieniem. Plamy słoneczne są przeniknięte przez silne pola magnetyczne, które pochodzą z wnętrza Słońca. Największe plamy mogą osiągać rozmiary Ziemi i utrzymywać się na powierzchni nawet kilka miesięcy.

Wysokość średniej temperatury w plamie słonecznej szacuje się na około 4500 stopni Celsjusza. Plamy wydają się ciemne, gdyż powstają na tle bardzo jasnej i gorącej fotosfery. Co ciekawe, plamy słoneczne grupują się zawsze po obu stronach równika słonecznego, ale nigdy na samym równiku.