Zasoby

W tym czasie zużyło połowę swoich zasobów. Przez następne 5 miliardów lat, Słońce będzie ciągle przemieniało wodór, a jego rozmiary i temperatura będą rosły. Szacuje się również, że Słońce zużywając cały wodór stanie się trzykrotnie większe niż dotychczas, a zewnętrzne warstwy fotosfery będą rozpościerać się aż do orbity Merkurego.

Jak przetrwa to Ziemia? Otóż prawdopodobnie nie przetrwa. Wszystkie oceany zostaną wygotowane, ziemska litosfera, wszystkie skały przemienią się w roztopioną lawę. Oczywiście na naszej planecie nie przetrwa nawet bakteria. Z niebieskiej planety tętniącej życiem zostanie jałowa kula. Natomiast głęboko w Słońcu, atomy helu zaczną przeistaczać się w węgiel i inne cięższe pierwiastki. Potem słońce będzie już tylko stygnąć przemieniając się w wielką bryłę.