Proces fotosyntezy

O ile człowiek jeszcze nie opanował, nawet w dostatecznym stopniu, możliwości odzyskiwania energii słonecznej, to rośliny już od samego początku swego istnienia opierały swoje życie na fotosyntezie, czyli procesowi pozyskiwania energii z promieni słonecznych. Proces fotosyntezy to jeden z najważniejszych procesów biologicznych i sposobów odżywiania się roślin.

Istotą fotosyntezy jest przekształcenie pochodzącej ze światła energii na energię wiązań chemicznych przy udziale barwników fotosyntetycznych oraz odpowiednich enzymów i składników odżywczych. Głównym zadaniem fotosyntezy jest pozyskanie związków organicznych z prostych związków nieorganicznych czyli dwutlenku węgla i wody. W procesie tym głównym składnikiem jest energia świetlna.